Leopard Tortoise
Khudu ya Leopard

© Nigel Dennis

Leina

Khudu ya Leopard [Stigmochelys pardalis]

Distatistiki tsa Botlhokwa

Mophato - Reptilia
Tlhomagano - Testudines
Lelapa - Testudinidae
Mophato wa Dibopiwa - Western Leopard Tortoise [Stigmochelys pardalis pardalis] and Eastern Leopard Tortoise [Stigmochelys pardalis babcocki].
Botelele (Namagadi) - 750 mm
Botelele (Tona) - 300 - 450 mm

Ponalo

Dibopiwa tse di ka feta 700 mm ka boleele mme di bone bokete ba 40 kg. Sekgapha la yone le sebopego sa ‘dome-shape’, ka di-scutes di emeletse gannye fela. Ga go na ‘nuchal’. Nko e huku nyana ka metlha e mengwe, e ‘unicuspid’ mme gantsi e ‘serrated’.

Phatlhalatso

E bonwa gotlhelele mo di-savanna tsa Afrika, go simologa kwa Sudan go fitlha kwa borwa ko Kapa.
Bogologolo, di ne di sa bonwe kwa borwa-bophirima jwa Kapa, Transkei, KwaZulu Natal le Lesoth, mme gompieno di setse di isitswe kwa mafelong ao.

Tsalo

E namagadi e beela mae a magolo a ka nna 6-15 a dikgapha(shells) tse di thata. Fa e fetsa go beela mae ao mosimeng tla tswala mosima gape, mme e o phaphathele ka lekgetlha la yone. Bana ba yone ba ka nna le bokete ba 23-50g ka boleele ba 40-50mm.

Dijo

Khudu ya “Leopard Tortoise” e ja dimela, go akaretsa tlhaga, annuals le di-succulents. Di na le go momona marapo le mantle a diphiri.