Vlei Orchid
Leshomo la Mohlakeng

Lebitso

Leshomo la mohlakeng

Lebitso la Selatin

Eulophia angolensis

Tjhadimeho

Leshomo lena la mohlakeng le hola ho fihlela bolelele ba dimetara tse 2 ha le thunya, ka mahlaku a a maswebe a holing tlase bokahodimo ba lefatsheng ka palesa tse tshehla tse monko o hlabosang. Manonohlaku a ka ntle a bolelele bo dimilimetara tse 20, a otlolohile, ka manono a sephara a menehang pele, hodima a mang, hodima leleme le sekgopo. Nako ya ho thunya ke Tshitswe ho ya ho Hlakubele.

Lehae

Leshono la mohlakeng le hola le le lengata hohle ho tloha ditropiking tsa Aforika ho isa ho Aforikaborwa.

Dinoutu tsa naheng

Leshomo la mohlakeng le bonwa haholo mehlakeng, masabasabaneng a metsi ebile le mabopong a dinoka.