Turtles

© Roger de la Harpe

Lebitso le tlwaelehileng la leloko

Sea turtles

Lebitso le leng

Green turtle, Hawksbill turtle, Loggerhead turtle, Leatherback turtle, Olive Ridley turtle

Lebitso la saense

Chelonioidea

Boitsebiso

Green turtle: Mmele o nale dipoleiti tse 4 ka tatellana lehlakoreng ka leng la mola o bohareng. Poleiti ha e tlolele. Sefene se se kgutswane, motsu wa molomu ha hokelwa. Dipaterone tsa bontshang letsatsing le mahlasedi a lona kgetleng. Ho ffihla ho 1,5.

Hawksbill turtle: Dipara tse pedi tsa masatswana pakeng tsa mahlo. Motsu wa molomu o hoketsweng. Kgetla e nale lediboho le disakga. Paterone tse kgabileng ka hodima kgetla. E boholo ba 1m.
Leatherback turtle: Leatherback turtle ke sehahabi se seholo sa bone mme sekotsing haholo. Ha dina masatswana a apesitseng kgetla. Kgetla ya tsona e kgolo, e boreledi ebole e nale letlalo le leholo le tsho le e apesitseng. E nale marral a 7 a malele ka hodima sefahleho. E nale mapheo a malele, a otlolohileng. Ho fihla ho 2,5.
Loggerhead turtle: Hloho e kgolo e hlahelletseng. Kgetla e nale dipara tse 5 tsa tshimo bohareng ba mola. Kgetla e kgubedu ka mmala. Dipara tse 2 tsa dingwaparela mapheong. Ho fihla ho 2 m.

Tsebo ka Kakaretso

Ke leloko le nang le dihlopha tsa 5 tseo tse tharo e leng tse shweleng. Kaofela di hema moya mme rata ho tola haholo ebile di matla. Di phomola kapa ho robala ka tlasa metsi bakeng sa dihora tse itseng. Di nale setho sa letswai hlohong se qhalang letswai la dijo. Do phela ho fihla dilemong tse 80.
Di etsa thobalano metsing empa di behela santeng. E behela mahe a 200 ka methaka. Methaka e 1-8 e behelwa nakong ya selemo. Ho qhotsa hoy a ka motjheso wa santa ka sehlaheng. Madinyane a a iketsetsa tsela ya ho kgutlela lewatle. Ke diperente tse 2 feela tse holang.

Dijo

E nwa metsi ho fihla dimitareng tse 50. E ja dijo tse fapaneng le sponges, cnidarians, molluscs, crustaceans, algae, dimela le ditlhapi. Jellyfish (cnidarians) ke thatohatsi dipolasitiki le tsona di ya jewa, jelly fish le turtles, ha ngata di ya bolawa.

Kabo

E fumaneha mawatleng a lefatshe, ntle le lewatle la Arctic.

Mefuta e Tlwaelehileng

Green turtle - Chelonia mydas
Hawksbill turtle - Eretmochelys imbricata
Leatherback turtle - Dermochelys coriacea
Loggerhead turtle - Caretta caretta