Sauvignon Blanc

© Glenneis Kriel

Tlhaloso

Sauvignon blanc e hlahisa veine e tshweu ka botala bo hlahelletseng le tatso ya ditlama. Lebitso le bolela bosweu bo hlaha ka se Frenc le mofuta oo ho kgolwang hore ke setloholo sa leloko la mehleng la Traminer. Ke le leng la mefuta e jalwang ka boholo lefatsheng.

Tlhaho

E sale e hola France ho tlowa disentjhuring tsa 18 le ho ntjhafatsa tshebediso ya veini ho tswa Bordeaux le Loire Valley.

Mabitso a Mang

E tsebahala jwaloka Feigentraube naheng ya Germany, Muskat Silyaner naheng ya Australia, Fume Blanc dinaheng tse kopaneng,Sauvignon naheng ya Cyprus, Italy, Czech Republic, Slovokia le Slovania le Romania.

Tlhahiso Afrika Borwa

Ha ho tsebahale hore Sauvignon blanc e kene neng Afrka Borwa, empa e jetswe Groot Constantia k abo 1880. Tjalo e sa nepahalang ya e ile ya etsa ho qetellwe difate tse ngata tsa morara diholela metso ka hodimo ka 1940.

Mofuta ona o fumane setumo dilemong tsa bo 1970, ha ho fumanwa hore difate di lokohile dikokowana hloko e fumanehileng Agricultural Reseach Centre Nietvoorbjj. Kajeno ke e nngwe ya dimela tse hlano tse hlahelletseng naheng.

Sebaka sa Tlhahiso

Difate di hlaha mobung o nang le bokgoni mobung le sebakeng se phodileng. E hlahiswa dibakeng tsohle tse hlahisa veini Afrika Borwa, ka Stellenbosch se itshetlehileng dibakeng tse kgolo tse sa hlahiseng hantle, di latelwe ke Robertson, Swatland le Worcester. Ke mofuta o jalwang haholo Cape South Coast.

Kgolo

Mofuta o na o ke o leka lekanang o holang ka mafolofolo, ka bokgoni ba boholo ba dihectara tse 9-13.

Ho Butswa

Merara e butswa ho tlowa mahareng sehla, bo mahareng a Hlakola.

Menokotshwai

Menokotshwai e metala bo bosehla ka mmala, e itekanenetse ho ya bonyaneng ka boholo le hoba motopo ka tshobotsi. Letlalo le lesesane le bonolo, ha nama e le lero ka tatso ya jwang.

Makgasi

Makgasia matalabo tebileng, boholo bo lekaneng ho ya bonyaneng, a kgidikwe ka marete a mahlano.

Disinyi le Mafu

Mofuta ona o bobebe ho ratwa ke hlobo e boya le hlobo ya phofo. E ratwa ke sebodu, haholo mobung o nonneng, dihlpha di bokelletswe mmoho. E ratwa ke ho senngwa ke lehlwa le ho batla maemo a lehodimo a phodileng mefuta yohle nakong ya ho hola.

Tshebediso

Boholo ba diveine tsa Sauvignon blanc ha dina patsi, mme tswakwa le Semillon e tsebahala haholo. Tshwaetso ya Sauvignon blanc e sebediswa ho hlahisaveine ya Noble Late Harvest.

Tatso

Sauvignon blanc e hlahiswa ka tlasa maemo a futhumeng a lehodimo, ka kakaretso e hlahisa veini ya tatso ya tropiki le tholwana e tshehla, ha maemo a phodileng a hlahisa veini e nang le dinoko le ditlama, tse kang jwang, lehonyedi le feie e tala.

Translated by Sebongile Sonopo