Mokgwa wa ho etsa moimana wa kgomo

© Chris Daly
Polasi ya dihlahiswa tsa lebese ke tshebetso e tswelang pele ya dikgomo tse hlahisang namane (ho beleha), ho hlahisa lebese le ho ima hape. Ho boloka ditekanyetso tse phahameng tsa tshebetso ya ho ikatisa, se latelang se lebeletsweng ho theola letsatsi se lokela ho ba dikgwedi tse ka tlase ho 13 ho tloha letsatsing la hona jwale la nako ya ho hlahisa namane. Ha nako ya ho hlahisa namane (nako pakeng tsa matsatsi a ho hlahisa namane) e le telele haholo, e fokotsa chai ya lebese ya mohlape ha e ntse e boetse e fokotseha ha tswelo-pele ya tshebetso ya mohlape wa diphatsa tsa lefutso. Ho hlahisa lebese ho phahameng le manamane a mangata a tswalwang ka selemo ke melemo e mebedi ya moruo ya tsamaiso e ntle ya ho ikatisa.

Ho Emodisa lehe ka tsela eo e Seng ya Tlhaho ho Dikgomo tsa Lebese

Ho fumana dikgomo tsa baimana, tshebeletso ya tlhaho (poho), e ka sebediswa. Leha ho le jwalo, bakeng sa diphoofolo tse nyane tse bolokang poho di theko e boima mme hangata di baka mathata a tsamaiso. Di ka ba mabifi, mme di lokela ho dula di arohile hape di hloka phepo. Ho feta moo, ka ho sebedisa poho e tshwanang nako le nako, tswelo-pele ya lefutso e lekanyeditswe. Matsatsing a 'kgale', dipoho di ne di arolelanwa hara dihwai, empa sena se ka etsa hore malwetse a ho ikatisa a hasane mme dikgomo tsohle e be tse sa fokolang. Ka lebaka lena, ho emodisa lehe ka tsela eo e seng ya tlhaho (AI) ya dikgomo ho ile ha thehwa.
Ho emodisa lehe ka tsela eo e seng ya tlhaho hangata ho theko e tlaasana hoo ho sebediswang poho. Ke mokgwa o bonolo o akarelletsang ho behwa ha peo ya botona ka nako le sebaka se nepahetseng ka hare ho thobalano ya dikgomo tsa lebese bakeng sa ho emolwa. Ho emodisa lehe ka tsela eo e seng ya tlhaho ha dikgomo ke mokgwa o tlwaelehileng wa dikgomo tsa lebese la kgwebo. Tswelo-pele ya diphatsa tsa lefutso e phahame ha e sebedisa AI. Lebaka ke hore peo ya botona e tswang dihlahong tse ngata tsa lefatshe e fumaneha ka theko e tlase ho feta ho boloka poho.
Leha ho le jwalo, ho AI, pelehi ya dikgomo tsa lebese e itshetlehile ka bokgoni ba batho ba ho lemoha ha dikgomo di le mochesong. Hape ba lokela ho tseba ho kenya peo ya botona ka nako e loketseng le sebaka sa ho emolwa ho etsa hore moimana a be teng. AI e rutwa ka nako e kgutshwanyane, matsatsi a 2, dithuto kapa tse ka ithutwang ho ngaka ya bongaka. Dikhamphani tse ding di fana ka peo ya botona ya poho, di fana ka AI e le tshebeletso e eketsehileng, mme ba bang ba dingaka ba ka boela ba etsa AI.

Translated by Bongani Matabane