Mokete wa Letlole la bana la Nelson Mandela ka 2007

© Eric Miller

Monna ya lokilng lefatsheng

Nelson Mandela o keteka dilemo 80 e lebisitseng moketeng o mong wa letsatsi la tswalo ka Labobedi,ka 24 Phupu 2007, dikantorong tsa Nelson Mandela Children’s fund Johannesburg. Moo a ileng a ileng a seha kuku ya hae e kgolo, a akuwa le ho fuwa dimpho moketeng wa selemo le selemo.

Ka lehlakoreng la hae e ne ele Graca Machel. Melaetsa ya ditakaletso tsa mahlohonolo di ile tsa tswa ho bana ba 300 ka dipuo tse fapaneng. E mong a mmotsa lenyoloi la lehodimo, Robert ta dilemo di hlano o ngotse, ‘O monna ya lokileng lefatsheng’.

Fraco ya nang le tse nne a re ‘O monga lefatshe lohle’, ha Olerato, wa tse hlano a re: ‘O monna wa sebele hohle’. Zolile Cele, dilemo tse leshome le motso o le mong, a fa Madiba setulo se mennweng se entsweng ke barutwana e le tlhoko e ikgethile, hotswa Forest Town School Johannesburg.

Ha a buwa a dutse hodima setulo sa mabidi ya hae o re, ‘Ho kopana le Nelson Mandela ke ntho e “phodileng” , ke ntho e kgolo ho nna’. ‘Monhadi Mandela ha a bona bana o wa qhibidiha. Ba atametse haholo pelong ya hae’. Ditlhahiso ho Tumi Mdwaba, Sebueledi sa Mandela Children’s fund.

Translated by Sibongile Sonopo

Rebranding Mandela

Mandela o ile a tuma ka ho ba mohale, mme diphuputso tse entsweng ka May 2006 ke khampani ya diphuphutso ya Markinor, o ne a tuma ho le dile...more