Mokete wa Nelson Mandela Children’s Fund ka ngwaga wa 2007

© Eric Miller

Monna o mo botse kudu mo lefaseng

Letšatši la matswalo la Nelson Mandela la ngwaga wa 89, le ile la ba le mokete o mongwe ka labobedi ya 24 July 2007, kua diofising tša Nelson Mandela Children's Fund mo Johannesburg. Fao Mandela a ilego a sega khekhe e kgolo, a gokarela batho e bile a amogela dimpho go tšwa go bathong.

Pele ga gagwe e be e le Graca Machel. Bana ba ba 300 ba ile ba mo fa melaetša ka dipolela tša go fapana. O mongwe wa bana o ile a mmitša 'morongwa wa legodimo’; Robert wa mengwaga ye hlano, o ngwetše gore, 'O monna o botse kudu kudu mo lefaseng'; Franco wa mengwaga ye nne o rile, Mandela o be a le molaodi wa naga kamoka., mola Olerato, wa mengwaga ye hlano a re, 'O monna o botse kudu'.

Zolile Cele, wa memgwaga ye lesome tee, o ile a fa Madiba setulo sa go phutha, seo se dirilego ke baithuti mmogo ba gagwe kua Forest Town school mo Johannesburg. O mongwe a bolela mo setulong sa gagwe a re, Mandela e be e le motho o bose, o be a le motho o bohlokwa go nna. Seboledi sa Nelson Mandela Children o ile a bolela a re, 'Ge mohlomphegi Mandela a bona bana pelo ya gagwe e a tološa. O ba rata kudu.

Translated by Lebogang Sewela

Rebranding Mandela

Tumo ya Mandela e be e le botse ka tsela e makatšago, gomme go ya ka dinyakišišo eo ba ilego ya hlala ke Markinor research company ka May...more