Caracal

© Nigel J Dennis

Lebitso

Caracal (Felis caracal)

Tjhebahalo

E kgolo, ke katse e kgubetswana e nang le ditsebe tse ntsho, mpa e mmala wa romo ka matheba a mmala wa lamunu, le maoto a malelele. Sefahleho sa yona se nale metakohadi. Phoofo ena e nkuwa jwaloka katse e ntle lefatsheng. E tsamaya ka mohau le kotlwisiso ya matla a boitshepo. Ke setsebi ho hlweng difate ebile hangata sefate ke setshabelo sa yona

Dijo

Ho tsomeng, e mafolofolo bosiu, e sebedisa le nako ya mesong ho batla diphofu. Letstsi le letsatsi e dula e tsoma, haholo holo ha e tsoma dinonyana. Bakeng sa boholo ba tsona e Caracal e potlakile ebile matla e nka di phofu tsa yona jwalo ka Jerboas, Sand Rat, Ground Squirrel le Rock Hyrax, eka kgona ho nka le tse kgolo jwalo ka Reedbuck le Duiker. Katse ena e kgona ho dula ka mekgwa, e kgona ho fetoha moyeng ka bolelele ba metara tse 4-5 e sebedisa dikgaolo tsa yona tse matla. E tsa sena ho ithusa ho tsoma dinonyana tse fofang.

Tswalo

Dibakeng tse ngata Caracal ha dina nako ya ho tswala, mme nakong ya kopano tse tshehadi di kopana le tse tona tse 3. E ka tswala madinyane a 1-6, e tswala ka mora nyalano ya matsatsi a 78. Boima ba madinyane bo kaba gram tse 21 ka letsatsi. Di hola bakeng sa thobalano dikgweding tse 16-18, mme di ikemela ka kgwedi tse 12.

Boitshwaro

E mafolofolo bosiu, e nale sephiri, e rata bo mong ebile e ke phoofolo e mabifi. Ka lebaka la bothata bah o tsongwa ke bo rapolasi, Caracal eba thata le feta le ha e bona hore e ya sokodiswa.

Bodulo

Di fumaneha merung e ommeng le e nang le jwang, dihlahleng le mabatoweng a dithabeng moo bolelele ba teng eleng di mitara tse 3000. Jwalo ka dika tse ding e fumaneha dibakeng tse ommeng, tse nang le komello. Caracal di ka phela bakeng tsa nako e telele kantle ho metsi, e ka fumana metsi dijong tseo e dijang.

Moo di fumanehang

Di fumaneha ho ralla le Afrka Borwa, mme e rata dibaka tse bulehileng merung e metala le dibakeng tse mafika le dithaba.

Di patlisiso tsa bohlokwa

Boima ba tse tshehadi: Kilogram tse 11
Boimaba tse tona: Kilomitara tse 15
Bolelele ba basadi: Sentimitara tse 109
Bolelele ba tse tona: Sentimitara tse 117
Nako ya nyalano: Matsatsi a 78
Madinyane: 2-4 (nakong tse ding 5)
Lelapa: Felidae

Tswalo

Madinyane a 2-4 (ka nako tse ding 5) a hlaha ka Mphalane-Tlhakubele.

Tlhaloso

Papisong le tseo tse phameng, menyabuketso ya Caracal e meholo ebile le tebile pelenyana dipakeng sebakeng se hlahelletseng.