Black Mamba
Mokwepa o motsho

© Roger de la Harpe

Lebitso

Mokwepa o motsho (Black Mamba) [Dendroaspis polylepis]

Sehlopha

Sehahabi

Tatellano

Squatama

Leloko

Mokwepa

Bolelele ba tse tshehadi

Dimilimitara tse 2 530

Bolelele ba tse tona

Dmilimitara tse 2 330

Tlhaloso

Mokwepa o motsho o moholo, o nale mola o fanang ka moretheto wa hahaba ha bobebe le kapele le lerumo, e nale hloho ya sebopeho sa lekase le sekala se boreledi. Mokokotlo o o wa tshwana o metal wa sethunya ho isa sefateng sa mohlware, empa ha e ntsho, mpa e putswa bo tala bo kganyang, ka nako e nngwe e nale matheba a matsho, molomu o nale mola o motso.

Kabo

E fumaneha leboya ba dikarolo tsa seka kontinente, ho ya leboya la mabopong a KwaZulu-Natal, koung ya St. John le dibakeng tse ding, ho ya Senegal le Somalia.

Tswalo

E behela mahe a 12-17 sehlaheng sa masetlaoka le tse ding. E qhotsa ka mora matsatsi a 80-90, kgolo ya tsona e kapele, e hola ho fihlela dimilimirang tse 2000 selemong sa pele.

Mahloko

Mahloko ke ho lemala ha mesifa le pelo e sa sebetseng hantle e qetelle e sa kgone ho pompa madi, le temalo ya letlalo.

Dijo

E ja dinonyana tse nyane, le diphoofotswana tse kang roto le madinyane.