Black Mamba
Mokopa o moso

© Roger de la Harpe

Leina

Mokopa o mokopa, Mokopa wa tlwaelo goba Mokopa wa molomo o moso [Dendroaspis polylepis]

Dipalopalo tša bohlokwa

Maemo a godimo - Reptilia
Tolamo - Squamata
Lapa - Elapidae
Botelele bja tshadi - Dimilimetara tše 2 530
Botelele bja poo - Dimilimetara tše 3 330

Tlhalošo

Mokopa o moso ke noga ye kgolo, ya go ba le methalo ye mentšhi, hlogo ke ye sese ya sebopego sa lepokisi la bahu le dikgapetla tše boreledi. Morago e mmala wa go dula ga botse ya boputšwa bja go ela botala bja legodimo go ya botala bja botsothwa, eupša e sego ka boso bja nnete; mpeng ke ye boputšwa bja botala, ka dinako tše dingwe e na le dipatšo tša boso, le molomo wa go ba le boso mathokong.

Phatlalatšo

Mekopa ye meso e hwetšwa ka gare ga dikarolo tša ka lebowa tša bofase bja profense (ntle le leganata), yeo e fihlelelago go bapela lebopong la borwa ka Kwa-Zulu Natal go lebopong la St. Johns le gongwe le go gongwe, go ya Senegal le Somalia.

Pelegišo

12 - 17 mae a beewa ka dihlageng tša mohlwa, bjalobjalo. A thuthuga ka nako ya matšatši a ka bago 80-90; go gola ke ga lebelo, Mokopa o moso o ka fihla dimilimetara tše 2 000 botelele ka ngwaga wa mathomo.

Mpholo

Mpholo o hlasela methapo le mafahla, bjalobjalo. Tše di ntšhago dimiligrama tše 100 go ya go 400 Mg; dimiligrama tše 10 go ya go 15 di ka bolaya batho.

Phepo

Mekopa ye meso e ja dinonyana tše sa tšwa go belegwa tše golago le diamuši tše nnyane tša go swana le magotlo le magotlo a dassie.