Setsopola go tšwa go Mbeki ka Mandela

© Eric Miller

Boikgafo bja go teba.

Mopresidente Thabo Mbeki, yo a ilego a ruriša Nelson Mandela ka letšatši la gaggwe la matswalo, bakeng sa mmušo le batho ba Afrika Borwa ka gwaga wa 2007. O ile a re naga le lefase di na le mahlatse go kgona go keteka bophelo bja moetapele o botse kudu, wa batho ba rena.

Mbeki o ile a re; Mopresidente wa pele, Nelson Mandela o ile a tutuetša Afrika Borwa, kontinenteng le bathong kamoka. Boetapele ba gagwe bo be bo ikgafela kgatelelong ya kgethologanyo, toka le temokrasi ya setšhaba.

Translated by Lebogang Sewela

Bill Clinton on Mandela's Legacy

Mopresidente wa kgale wo a bitšwago Bill Clinton, o ile a fa Mndela seloba, ka mokete wa letšatši la matswalo la Mandela ka ngwaga wa 200...more