Diqotso tse tswang ho Thabo Mbeki

© Eric Miller

Boitlamo bo gtebileng ba maemo

President Thabo Mbeki, o lakaletsa Nelson Mandela letsatsi le letle la tswalo boemong ba mmuso le MaAfriaka Borwa ka 2007, a re naha le lefatshe di motlotlo ho keteka letsatsi la ‘moetapele enwa ya ikgethileng’.

Mopresidente wa mehleng Nelson Mandela ebile susumetso ho MaAfrika Borwa, kontinenteng le batho bophelong ba bahae, le moetapele ba hae, diqeto mmoho le setulo sa boitlamo bo tebileng twantshong ya kgethollo le setjhaba se lokolohileng, Mbeki o a hlalosa

Translated by Sibongile Sonopo

Bill Clinton on Mandela's Legacy

Mopresidente wa mehleng wa United States Bill Clinton, o ile a fana ka tlhompho ho Nelson Mandela ka mokete wa letsatsi la hae la tswalo ka ...more