Blue Wildebeest
Kgokong tša naga tše tala

© Roger de la Harpe

Leina

Kgokong tša naga tše tala goba tše tlwaelegilego or goba tša ditedu tše ntshu (Connochaetes taurinus)

Ponalo

Mmele wa yona ke wo mo silifera le pududu o swaile ka boso ka pela. Kgokong tša naga tše tala di tsebiwa ka moriri wo motelele le ditedu tša go fihla mogolong e be di fihle molaleng. Ka moka ga tšona tše tona le tše tshadi di na le manaka a go kgopama. Ge di godile manaka a tšona a botse. Dipoo di na le boema ba go lekana le dikhilokereme tše (250) e be di ba le tekanyo ya go lekana le 1.5m ka magetleng. Dikgomo ke tše nnyane nyana, di na le tekanyo ya go lekana le 1.4m ka magetleng gomme di na le mmase wa go lekana le dikhilokereme tše 180.

Pelego

Kgokong tša naga tše tala di belega ka sehla. Pelego ya di Kgokwana gotswa e direga ka nako ya selemo morago ga dikgwedi tše senyane tša gogola. Kgokwana di kgona go kitima ka mohlape pele ga metsotso nyana morago ga pelego.

Boitshwaro

Go sepela ga tšona ka sehla go kaonafaditšwe e bile go lebelega e le leano la go phela gape e dira gore methopo e kgone go šomišiwa gabotse mafelong a magolo. Se se direle gore taba ya go dihlaiša e fokotšege, ka nako ya sehla. Ye ke phoofolo ya go thaba e bile e ja mehlare, e direga ka magolo lesome go fihla sekete. Dipoo di tshegetša mafelo di sa tšutle.

Moo di hwetšwago gona

Phatlalatšo e direga kudu mafelong a lego leboa le bohlabela bja Afrika Borwa. Tšona ga di ka gare ga kotsi eupša gantšhi di hwetšegala mafelong ao a bolekilego. Di phatlalašwa gape mafaseng a leboa la Afrika Borwa. Setšhaba se fokotšegile kudu ka lebala la dipheko tše di dira gore sepelo ya hlago e sa kgonagala.

Tlhagišo lesedi

Go na le mehuta ye metlhano ya Dikgokong tša naga tše tala mo Afrika:
Connochaetes taurinus taurinus - Blue wildebeest or bridled gnu
Connochaetes taurinus albojubatus - Eastern white-bearded wildebeest
Connochaetes taurinus cooksoni - Cookson's wildebeest
Connochaetes taurinus johnstoni - Nyassaland wildebeest
Connochaetes taurinus mearnsi - Western white-bearded wildebeest

Wildebeest

Mmala wa goo fifala le boputswa le mapanta a tsepamego a fifetšego mo go thomago maoto a ka pele. Dikgokong tša Botala bja Leratadima dikgetologile ka mariri a maso a ma telele le maledu...more