Black Backed Jackal
Impungushe

© Roger de la Harpe

Igama

Impungushe [Canis mesomelas]

Ibonakala Kanjani

Impungushe igcwele ezindaweni eziningi. Zihlezi ziluma ngokuntshontsha, zintshontshela amabhubesi ukudla. Ziyabonakala emini kepha yizilwane ezikhonze ubusuku, lesi silwane sihle, senza umsindo ongalibalekie. Sidla izilwane ezincane, izinyoka, izinyoni, amaqanda nezithelo. Zidla ukudla okubulewe ezinye izilwane kepha nazo ziyazizingelela.

Amaphuzu Abalulekile

Isisindo (Eyesifazane): Wu-5, 5 - 10 kg
Isisindo (Eyesilisa): Wu-6, 8 - 11, 4 kg
Ubude (Eyesifazane): Wu-110 cm
Ubude (Eyesilisa): Wu-110 cm
Isikhathi sokumitha: Izinyanga ezimbili
Inani lezingane: 1 – 6 yezingane
Uhlobo: I-Carnivora
Umndeni: I-Canidae

Mayelana Nokuzala

Izala umdlwane owodwa kuya kweyisithupha. Akuvamile ifike kweyisishiyagalolunye. Zizala ngoNtulikazi kuya kuMfumfu ngemva kokukhulelwa izinyanga ezimbili.

Imizila Yezinyawo

Zincane ziqoqekile, zifana nezezinja, ziwu-5cm.