Black Backed Jackal
Phokojwe e mokokotlo o motsho

© Roger de la Harpe

Lebitso

Phokojwe e mokokotlo o motsho (Blacked-backed Jackal)[Canis mesomelas]

Tlhaloso

Di abehile boholo ba dibaka e tsebahala haholo ka masene le ho hloka tshabo. Di bonahala di nyonyoba ebile di utswa moo di Tau di bilaileng teng. Haholo di mafolofolo bosiu empa di bonahala le motsheare. Phoofolo e ntle ena ha lebalehe. Phokoje ena e ja diphoofolo tse nyane jwalo ka dihahabi, dinonyana, mahe, diboko le ditholwana. Di ya tsoma.

Diphuputse tse ikgethileng

Boima ba tse tshedadi: Dikilogram tse 5.5-10
Boima ba tse tona: Dikilogram tse 6.8-11
Bolele ba tse tshehadi: Disentmitara tse 110
Bolelele ba tse tona: Disentimitara tse 110
Nako ya boimana: Kgwedi tse 2
Leleko: Canidae
Tatellano: Carnivora
Palo ya bana: 1-6

Tswalo

E tswala madinyane a 1-6 ho tlowa ka Phupu-Pudungwane, ka boimana ba kgwedi tse 2.