Cats Tail
Hatsi ḽa Mutshila wa Tshikadzi

© B. Strohbach

Dzina

Hatsi ḽa mutshila wa tshikadzi, bottle brush kana hatsi ḽa musengavhadzimu.

Dzina ḽa tshi Latin

Perotis patens

Mushumo

Musi hatsi ḽo no hula ḽi ya shumiswa kha u dzudzanya maluvha. Nga mulandu wa mṱari maṱuku, ndi hatsi ḽine ḽi ya ḽiwa nga zwipuku nga vhuḓalo hazwo. Hunwe fhethu ḽi ya shumiswa sa fola, fhedzi ḽi ya kona u langea.

Ṱhaluso

Vhulapfu ha hone ndi 60 cm. Musi hu tshi pfi ḽo aluwa ḽi vha ḽi 12 mm kha ṱhodzi ya maṱari. Mathomo aḽo ndi maṱuku manwe o farana kha midzi. Heḽi hatsi aḽi nukheleli, aḽi takadzi aḽi ḽei.

Nḓowelo

Heḽi hatsi ḽa mutshila wa tshimange ḽi wanala fhethu hune ha vha uri hu ya limiwa, hu tshi vha ho oma na hone ho no vhonala. Ḽi a hula nga maanḓa. Ḽihula fhethu hune ha vha na mavu o tambulaho. A muṱavha o faranaho, na zwikimuni na fhethu hune ha dzulela u limiwa, nga zwinwe zwifhinga ḽi ya wanala na fhethu hune ha vha na matombo, ḽi ya wanala kha vunḓu ḽa Limpopo na Kruger National Park.

Luvha

Ḽara uya kha Lambamai.

Mawanwa

Mutshila wa tshimange uya ḓivhiwa nga madzina o vhalaho hoṱhe hune a wanala hone. Hokatela Bottlebush Grass, na hatshi ḽa musengavhadzimu na Purple spike Perotis.