Cats Tail
Lefielo

© B. Strohbach

Lebitso

Lefielo (Cats Tail Grass, Bottle Bush kapa Rain Grass)

Lebitso la Selatini

Perotis patens

Tshebediso

Palesa e sebediswa bakeng sa tokiseso ya dipalesa. Ka baka la makgasi a seng make, ha e fulwe hahlo. Ka nako e nngwe e lehola le ba dibakeng tse sitisang, empa le kgona ho laoleha ka metjhini.

Tlhaloso

E bolele ba disentimitara tse 60. E sehlala sa makgasi a bohale a dimilimitara tse 12. Disepiklete di nyane, e nngwe le e nngwe e nale nawa tse pedi. Makagsi a ya tsokotseha mme a bolou le botala ka mmala. Palesa e ya hohela, e bonolo ebile e hola e otlolohile. Mofuta ona wa jwang ha o hlabose.

Bodulo

Mobung o sitswang, moo ho ommeng, dibakeng tse pepeneneng. Bo hola haholo mobung o futsanehileng, moo ho teteyaneng, dirapeng tsa difate le moo ho lenngwenng, mme ka dinako tse ding dilomomong tse majwe mme di ka fumanwa profinsing Limpopo le Kruger National Park.

Palesa

Pudungwana – Mmesa

Dintlha tsa tshimo

Jwang bona bo tsebahala ka mabitso ta mangata a fapaneng. Mabitso a kenyelletsa Bottlebrush Grass, Rainbow Grass le Purple-spike Perotis.