Kuswekiwa ka Tihuku

© Chris Daly

Xilo xinwana xa kahle hihuku hileswaku swirho hinkwaswo swa huku swa tirhisiwa, unga tiphinaka hi nyama leyo xawula swinene kutani uteka marhambu unyika timbyana. Nyama leyi yinga tirhiseka hitindlela tohambana hambana naswona yinga oxiwa, yi endliwa stew, yiswekiwa hiku cheriwa swipayisisi kumbe yiswekiwa eka oven. Butcher SA vatsakela maswekelo lawa ya landzelaka:

Huku Hinkwayo

©Chris Daly
Huku hinkwayo yakumeka eka vaxavisi yiri na swirho swalendzeni kumbe yiri hava. Giblets i rito leri tirhisiwaka kuvula nkatsakanyo wa tinghinghiya, tinsu, timbilu, swivindzi na tinhamu. Loko u xava huku hinkwayo yiri na swelendzeni, swirho leswi swiva swiphutseriwe hi plastiki swicheriwa endzeni ka huku. Plastiki leyi yifanele kususiwa loko huku yinga se swekiwa.
Huku yinga swekiwa yitetano kumbe yitsemeleriwa. Huku hinkwayo yinga totiwa marinade yicheriwa matsavu endzeni loko yinga se swekiwa kumbe ku hoxiwe endzeni ka oven. Loko huku yitsemeleriwile yinga totiwa marinade kutani yi hoxiwa endzeni ka oven kumbe ku bakiwa hambi ku oxiwa.

Tipiku

©Chris Daly
Tipiku tingava swakudya swakahle ku hlangula enonweni kumbe ku xawula, ngopfu ngopfu loko ticheriwe sauce kumbe marinade. Tinga hoxiwa endzeni ka oven kumbe ti oxiwa.

Xifuva na Ndzhumbu

©Chris Daly
Swirho swofana na xifuva na laha kunga tala nyama yobasa yoka yingari na mafurha kumbe mafurha yantsongo. Swirho leswi swaolova swinene kutlula nyama yale xifuveni. Swirho leswi swa nyama swinga swekiwa hitindlela tohambana hambana kukatsa ku bakiwa, ku cheriwa eka oven, yikatingiwa hi pani, yinga tirhisiwa ku endla saladi, supu kumbe stew. Yinga xaviwa yingari na dzovo kumbe tipiku titsemiwe hile xikarhi xikanwe na nhlonge.

Milenge

©Chris Daly
Milenge yikatsa mindzhumbu na thanga swihlanganile, yitekiwa yiri nyama leyi tsokombelaka swinene xikanwe nakuva swirho swa huku leswi nandzihaka eka huku. Yinga totiwa marinade, yi hoxiwa eka oven kumbe ku oxiwa, yitirhisiwa eka ti casseroles, curries na stews.

Swalendzeni

©Chris Daly
Xivindzi xina swakudya swakahle swinene leswingana iron na protein naswona swinga katingiwa hi pani swikatsiwe na garlic na yinwana mitsembyana leyinga ta endla leswaku xivindzi xitsokombela. Xiva kahle swinene naloko xicheriwe a mafurheni. Va Nose to Tail vakombisa leswaku xivindzi xi cheriwa endzeni ka meleka loko xinga se swekiwa kume mati lawa yangata hunguta acid no vevukisa nantswo.
Leswinwana swale ndzeni, nghinghiya, mbilu, tinsu, swinga virisiwa leswaku swita engetelela muthotho, kumbe swinga katingiwa. Loko u sweka leswi unga katsi xivindzi loko u endla muthotho hikuva leswi swita endla leswaku swiva na nantswo woka wunga tsakisi.
Tinghinghiya titele iron, vitamins A na C, calcium, sodium xikanwe na potassium, kasi mbilu yina ti protein, iron vitamin B12, folate na zinc. Tinsu, kuya hiva Nose to Tail, tina melatonin leyi tivekaka kulwisana nakukula xikanwe na mavabyi ya cancer. Titirhisiwa ngopfu eka swakudya swohlawuleka swa xi French na xi China.
Xirho lexi vange i cockscomb yina muthotho wodamarhela, yiva na ti proteins tintsongo nati amino acids. Iswin’wana leswinga duma swikumekaka eka swakudya swa ma China dim sum na Italian Cibreo. Swirho swa xinuna swankuku swina ti protein, sodium, potassium, iron, zinc, phosphorous na magnesium naswona switirhisiwa eka supu na stews. Combs na swirho swaxinuna swinga basisiwa kutani swivirisiwa leswaku kuta kota kususiwa nhlonge loko swinga se swekiwa.
Ticondzo titale hiti protein, calcium, collagen na cartilage. Tinga katingiwa kumbe tivirisiwa kuva tihumesa mthotho wa tinyeleti. Nhlonge yifanele ku hluviwa loko ticondzo tinga se swekiwa.

Translated by Ike Ngobeni