African Wild Cat
Ximanga

© Roger de la Harpe

Vito

Ximanga – kuna mixaka yo hambana hambana ya swimanga eka Afrika hinkwayo.

Manghenelo

Ntsevu wa magidi wa malembe lawa yanga hundza Va-Egipta vateke ximanga tani hi xiharhi xale kaya leswaku xita hunguta makondlo. Kusuka eka swiharhi leswi nga tolovetiwa ku tshama na vanhu hilaha ximanga xinga davuka kona. Hambi leswi xikhandziyaka ngopfu minsinya, ximanga xi heta nkarhi woleha ngopfu ehansi.

Swakudya

Swakudya nkulu swa ximanga I makondlo kambe loko manga kumeki swidya swinyenyani, mapuma, tisukumbele naswitsotswana.

Kutswalana

Timhaka ta masangu tihumelela ngopfu exikarhi ka Mawuwani na Sunguti laha xitikaka kumbe kubiha emirini kuringana 65 wa masiku. Vana vatswariwa exikarhi ka Ndzhati na Nyenyankulu.

Mahanyelo

Kusukela loko swahari swintsongo, swimanga aswi zangi swinga langutiwa kahle mahanyelo ya swona. Leswivulaka leswaku aswi tiveki kahle kuri swihanyisa kuyini hambi sweswi swinwana swifuyiwaka. E handle ka kuhambana eka xivumbeko xa tindleve na milenge ya swona, leswale nhoveni swimanga swinga tekiwa swifana na swalekaya tani hileswi swinga na vuxaka byikulu.Ximanga lexi xati fambela loko kungari nkarhi wa masangu naswona leswi se swinga kula swina ndzhawu ya swona laha swikumekaka kona ngopfu.

Laha swikumekaka kona

Swimanga leswi swikumeka ngopfu etindzhawini tale makaya laha swikumekaka swi endla vuxaka na leswi fuyiwaka hi vanhu.

Tinhlayo ta nkoka

Ntiko (Xisati): 2, 6 – 5, 5kg
Ntiko (Xinuna): 3, 8 – 6, 4 kg
Kuleha (Xisati): 90 cm
Kuleha (Xinuna): 90cm
Kutika/ Kubiha emirini: Tinhweti timbirhi (2)
Vana: 2-5
Swakudya: Nyama
Ndyangu: Swimanga

Kutswalana

Vana va 2-5 vatswariwa nkarhi wihi na wihi wa lembe endzhaku ko tika tinhweti timbirhi.

Nhlamuselo ya minkondzo

Mikondzo ya swimanga hinkwaswo swale nhoveni na swalekaya ya fana no ringana hitindlelahinkwato