Madiba O Amogela Lokwalo Lwa Bongaka Lwa Tlotlomatso Gotswa Wits

© Dr Peter Magubane
Mandela o abelwa Lokwalo lwa Tlotlomatsô lwa Bongaka kwa University of Witwatersrand kwa Johannesburg.
Ka 1991, Nelson Mandela o amogetse lokwalo lwa bongaka lwa tlotlomatso kwa University of Witwatersrand kwa Johannesburg ka ntlha ya maitlamo a gagwe go naga le go supa boeteledipele jo bo tiileng jwa bosetshaba jo Afrika Borwa e iseng e bo bone.
Madiba e ne e le kgothatso go batho go ralala lefatshe mme boswa jwa gagwe jwa tsholofelo, boitshoko le go lwela kgololosego go rotloeditse yunibesithi go mo tlotlomatsa ka kabo eno e e kgethegileng. Mandela o amogetse dikabo le digrata tsa tlotlomatso di le mmalwa, go akaretsa Honorary Doctorate of Law gotswa kwa University of Lesotho, Lenin Peace Prize ya 1990, lokwalo lwa bongaka lwa tlotlomatso gotswa Stellenbosch University le Nobel Peace Prize 1993.

“Tlhogo ya tshiamo le pelo ya tshiamo ka metlha ke kopanyô e e tiileng. Fela fa o tsentsha go seo loleme kgotsa pene e e rutegileng, o na le sengwe se se kgethegileng e le ruri.” ~ Nelson Mandela