Madiba o Hwetšago Lengwalo la Hlompho la Bongaka go tšwa Wits

© Dr Peter Magubane
Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg.
Ka 1991, Nelson Mandela o ile a amogetšwa Lengwalo la Maemo a Bongaka la Hlompho ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg ka boikgafo bja gagwe nageng le go bontšha boetapele bjo bo maatla bjoo Aforika Borwa e thomago go bo bona.
Madiba e be e le e bile ke hlohleletšo ya batho lefaseng ka bophara le mašaledi a gagwe a tshepo, kgotlelelo le ntwa ya tokologo di fele mafolofolo Yunibesithing go mo hlompha ka sefoka sa maemo a godimo. Mandela o hweditše difoka tše mmalwa, tša fapafapanego go akaretša le lengwalo la Maemo a Bongaka bja Molao la Hlompho go tšwa Yunibesithing ya Lesotho, Lenin Peace Prize ya 1990, Lengwalo la Maemo a Bongaka la Hlompho go tšwa Yunibesithing ya Stellenbosch le Nobel Peace Prize 1993.

"Hlogo ye botse le pelo ye botses ka mehla ke kopanyo ye tiilego. Eupša ge o tlatšeletša go seo leleme la go tseba go bala le pene ya go tseba go ngwala, go tloga fao o na le se sengwe se se kgethegilego kudu." ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa...more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o be a ratwa ke bathekgi ba gagwe gomme o be a le leswao la tokologo go batho ka moka. Gantšhi a bonwa bjalo ka seswantšho sa bomodimo ka Aforika Borwa...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bahlohletši ba sepolotiki ba go fapafapana, go akaretša le Nelson Mandela, yo e bego e le ramolao ka nako yeo ba be ba latofatšwa ka go senyetša mmušo ka bo1950 mengwageng...more