Scops Owl

© Shem Compion
African scops owl.

Selelekela

Diphooko tsena tse boetseng di tsejwa e le White-faced Owls. Ka lebaka la kgethollo tse mmalwa ho tloha ho tse ding tsa Diphookwana, ba bang ba ditsebi ba fa Sephooko sena mofuta wa on o bitswang - Ptilopsis. Sephookwana hangata ke moahi was ho pholletsa le boholo ho borwa Afrika ho Sahara.

Ponahalo

E nyane ya mmala o bohlooho, e sebetsa bosiu le sefahleho se bosweu bo otlang, bo pota potilweng ke mathoko a matsho, ka ditsebe tse kgolo tse hlaheletseng. Mahlo a tsona a mmala wa lamunu. Di nale ditsebe tse bulehileng haholo ho fetisisa ho fapana le diphooko tse ding. Boholo ba tsona bo 19 ho ya ho 24cm (7.5-9.5 '). Di na le ditsebe tse telele le di disk tse potileng se sefahleho tse ntsho.

Dijo

Jwaloka diphooko tse ding tse nyane, Sephookwana ka kakaretso se ja dikokonyana, le hoja se kanna sa nka dinonyana tse nyane, ditweba le diphoofolo tse nyantshang tse ding tse nyane. Ho ja ha diphoofolo ke hangata ho feta tshwarwa ke mefuta e meng ya diphooko. Di tsoma ho tloha kalaneng e bulehileng le ho tepella diphofu. Haholo holo dikokonyana, dinonyana tse nyane, ditweba le diphoofolo tse nyantshang tse ding.

Ho ikatisa

Ho ikatisa ha tsona ho fapana ka nako haholo. Ka Zimbabwe, ho e tsahala Phato ho ya Pudungwana. Ho ekelletsa Borwa, pakeng tsa Phupu le Hlakola. Hangata di behela dihlahang tse tlohetsweng ke dinonyana tse ding, ho tloha maebeng ho ya ho Dintsu. Di tla boela di sebedisa mekoting ya sefate mme di boetse di tsejwa ka ho sebedisa dihlaha dibakeng tse fatshe. A mabedi ho isa ho a mane, mahe a bosweu bo benyang a ya behelwa, ho fuwama ho qala hang hang. Ho tloha letsatsing la ho behelwa, nako ya ho fuwama e nka matsti a 30. Ditsuonyana di ya tloha di dule hodimo ha makala a haufi ka nako e ka bang dibeke tse nne, mme a qala ho fofa ka matsatsi a seng makae hamorao.

Boitshwaro

Sephookwana ka botlalo se sebetsa bosiu mme hangata se ja dikokonyana. Ke nonyana tsa mofero le sebaka sa morung, mme hangata se sebedisa sehlaha se dubakeng tse fatshe ho ikatisa. Mofuta wa tsona haholo holo o ka nna wa arollwa ka mefuta e mmedi ya diphooko, di Screech Owls tsa lefatshe le lecha le Scops tsa le fatshe le kgale. Ho na le dihlopha tse ka bang 40 tsa diphooko tse fapaneng sehlopheng ka ho namela le letona ka mose ho bophara. Boholo ba mefuta ya diphooko ke baahi ba dibaka tse chesang tse mongobo. Ha dinonyana tsena di ferekana motshehare, di tomolla mmele wa tsona le ho itshetleha ka thoko, e leng ho di thusa hore di tshwane le makala eo di dutsing ho ona.

Bodulo

Mofero le morung, se kwahela le ho qhalakane morung. Meru ya leoka le lesabasaba.

Moo difumanwang teng

Ke moahi wa ho pholletsa le boholo ba borwa ba Afrika ba Sahara.

Lebitso la se Latin

Otus leucotis.