Roan
Letsa

© Shem Compion

Lebitso

Letsa [Hippotragus equinus]

Tjhadimeho

Mmala wa mmele wa letsa o sootho ha diho tse tlase mmeleng di le sootho ho isang ho botsho. Letsa le na le matheba a ikgethang a matsho le masweu eo mofuta ona o tsejwang ka ona.
Letsa le na le ditsebe tse telele tse e kare di dintlha. Matsa kaofela a na le manaka a bohale a skimatara a shebileng morao. A matona a kala dikilogeramo tse 270 ebile di thala dimetara tse 1.4 mahetleng.
Tse tshehadi di nyane ka boklao bo dikilogeramo tse 170- 210. Di na le mohatla o sehlotho.

Dijo

Matsa a atisa ho fula, a ja dintlha tse hodimo tsa jwang empa e ka ja dimela tse setlama. E rata jwang bo bolelele masabasabaneng.

Tswalo

Matsa ha a na nako e beilweng ya ho tswala ka selemo. Madinyane a tswalwa ka morao ha dikgwedi tse 40 tsa twalo. Kgweding ya pele, namane e patwa morung o teteaneng.
Ha e hodile, e phela le dinamane tse ding mohlapeng. Dinamane tsa letsa di shwa ka bongata, ka persente e 80 dibekeng tsa pele tse supileng. Bukeng ya Red Data, letsa e ngotswe e le phoofolo e lekaqabetsing.

Boitshwaro

Matsa a atisa ho phedisana le a mang moo a tshehadi le a manyane a leng mangata mohlapeng. Ho hlola ho ba le letsa le letona mohlapeng le a matona a manyane a phelang ntle le sehlopa sena.
Boholo bo bohlokwa mehlapeng ena, moo letsa le tshehadi le leholo le bang mme wa mohlape. Matsa a mahlahahlaha mesong.

Lehae

A atisa ho dula merung le masabasabaneng moo jwang bo seng boholoholo hape moo a kgonang ho fumana metsi ha bobebe.