Nelson Mandela o Buisana le Basadi kgahlanong le Melao ya di Pasa

©Dr Peter Magubane
Nelson Mandela o bua le sehlopha sa basadi nakong ya leeto la bona ho ya diofising tsa Union Buildings tse Petori ho ipelaetsa kgahlanong le Melao ya Pase. Melao ena e ile ya qobella batho bohle ba Afrika ba ho feta dilemo tse leshome le metso e tsheletseng ho nka dibuka tsa ho feta. Ho hloleha ho etsa jwalo ho ka bolela ho tshwarwa, ho ahlolellwa tjhankaneng kapa ho lefa tjhelete.
Pele ho Dilemo tsa bo 1950, banna ba batsho ba ne ba lokela ho jara pasa ho ya toropong, empa batho feela ba neng ba ka fumana mosebetsi ba ne ba fuwa pasa. Sena se ile sa dumella mmuso wa kgethollo hore o laole phetoho ya banna ba batsho metseng. Haeba motho o ne a sa ethwara o ne a sa fete, a tshwarwa, a kenywa teronkong kapa a lefa tjhelete. Molao wa di pasa e ne e le o mong wa mehloyo e mengata ka ho fetisisa ya melao ya apareteiti. Ka 1952, mmuso o ile wa etsa hore basadi ba batsho ba tshware di pasa empa ba ne ba hanyetsa ka matla.
Ka la 9 Phato 1952, basadi ba ka hodimo ho 20 000 ba ile ba ya Diofising tsa Machaba Pretoria ho nyatsa Melao ya Pasa. Basadi ba mefuta yohle le meetlo ba ile ba bokana ho ya batla ditokelo tsa bona le ditokelo tsa batho ba mebala. Nelson Mandela o ile a kopana le sehlopha sa basadi ba neng ba e na le leeto la ho buisana le bona le ho bontsha tshehetso ya hae. Ho tloha leetong lena, polelo e tummeng e ile ya tla "Haeba u otla mosadi, u otla lejwe!"

“Ha bofuma bo tswelapele, ha hona tokoloho ya nnete.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie, sebeni sa pop sa Afrika Borwa ka kgatello ya maikutlo, o amohela Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o ile a kgutlela ha hae Soweto ka morao hore a lokollwe teronkong ka 1990. Nelson o holetse No. 8115 Vilakazi Street mme e se e fetohile museum wa mokgwa wa sethabathaba....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela yaneng a ratwa ke batshehetsi ba hae mme e le letshwao la tokoloho bakeng sa bohle. O atisa ho bonwa e le sebopeho se kang Modimo Afrika Borwa, mme o ne a nkwa e le tshiya ya matla ho batho ba batsho....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ka 1991, Nelson Mandela o ile a fumana Honorary Doctorate ho tloha Univesithing ya Witwatersrand e Gauteng bakeng sa boitlamo ba hae ho naha le ho bontsha boeta-pele bo matla ka ho fetisisa Afrika Borwa....more