Vredefort Dome Crater

© David Fleminger

Mengwaga ya dibilione tše pedi ye e fetilego

Mengwaga ya dibilione tše pedi ye e fetilego, meteorite ye ka bago bogolo bja Table Mountain e ile ya wela kgauswi moo go na lego Toropo ya Vredefort lehono, mo Leboa la Foreisetata. Se se dirile gore 1 000-mt blast vaporised maswika a ma tše 70. Ya tlogela crater e ka bago tše 380 km. Le ge go le bjalo, eupša le ge go le bjale ka moka di tlošitšwe, gwa sala fela Dome ya leswika la granitic leo le dirilwego ke rebound ya legogo la lefase. This concentric ring of hills magareng ga Vredefort Parys, lefelo la Bohwa la Lefase.

Translated by Lebogang Sewela