Umgodi ophezulu entabeni owesiqongo esiyindingilizi eVredefort

© David Fleminger

Eminyakeni Eyizigidigidi Ezimbili Ezedlule

Eminyakeni eyizigidigidi ezimbili ezidlule, inkanyezi ngobukhulu beTable Mountain yawela umhlaba eduze nalapho idolobha laseVredefort limi khona namuhla, enyakatho yeFree State. Ukukhuqhuma okungumathoni ayinkulungwane kwaphefulumisa amatshe asabalale indawo engamakhilomitha angamashumi ayisikhombisa. Kwashiya isikhala esingamakhilomitha angamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalombili ububanzi. Kodwa-ke, manje kwasuswa kwashiya isiqongo esiyindingilizi esamatshe egranayithi esadalwa uqweqwe lomhlaba. Lamagquma enza umjikelezo ojulile phakathi kweVredefort neParys, akha indawo eyiGugu lomhlaba.