Spotted Bush Snake
Noga ya Dipatswa ya Lešoka

© Tyrone Ping

Leina

Noga ya Dipatswa ya Lešoka [Philothamnus semivariegatus]

Dipalopalo tša Bohlokwa

Maemo a godimo: Reptilia
Tolamo: Squamata
Lapa: Colubridae
Botelele bja ditshadi: Dimilimetara tše 850
Botelele bja dipoo: Dimilimetara tše 825

Tlhalošo

Noga ya dipatswa ya Lešoka, se ke noga ye tshesane le hlogo ya sephaphathi ka go ikgetha le mosela o mo telele. Mmele ke o botala bja go phatsima go botala bja bo seetsa, ka tlwaelo, e na le dipatswa tša go ba leswiswi ka pele e le putšwa le brongo go ya ka morago. Hlogo e tala goba botala bja leratadima.

Phatlalatšo

Noga ya dipatswa ya Lešoka e hwetšwa dileteng la tša lebowa, leteletšana ka Kalahari le ka Kapa Lebowa, go fihlelela Namaqualand ka Bodikela le Port Elizabeth ka thokong ya bohlabela. Ka gongwe e hwetšwa ka bogareng bja Aforika go ya ka Sudan le Guinea.

Pelegišo

Ya tshadi e beela 3 - 12 ya mae a go ba teletšana ka selemogare.

Phepo

Dipharelankong, maobu le digwagwa.

Dintlha tša Naga

Noga ya dipatswa ya Lešoka ga e dire seruiwa se botse ka gore ga e je ge e tswaletšwe.