Spotted Bush Snake

© Tyrone Ping

Igama

Spotted Bush Snake [Philothamnus semivariegatus]

Vital Statistics

Uhlobo: Reptilia
Umkhakha: Squamata
Umndeni: Colubridae
Ubude Beyesifazane: 850 mm
Ubude Beyesilisa: 825 mm

Incazelo

Lena yinyoka ezacile enekhanda elehlukile, eliyisicaba, nomsila omude. Umzimba wayo uluhlaza ngokugqamile nokuluhlaza okuthanda ukuba sakwatapeya ngokombala. Ivame ukuba namabala amnyama ngasenhla namabala ampunga ngokusansundu kwesingezansi. Ikhanda liba luhlaza noma libe luhlaza okuxubene nokuluhlaza sasibhakabhaka.

Indawo Etholakala Kuyo

I-Spotted Bush Snake itholakala ezindaweni ezisenyakatho, njengeKalahari neNorthern Cape, wehle njalo uye eNamaqualand nasePort Elizabeth. Kwamanye amazwe le nyoka itholakala maphakathi ne-Afrika kuya eSudan naseGuinea.

Ukuzalana

Inyoka yesifazane ibekela amaqanda amabili kuya kwayishumi-nambili maphakathi nehlobo.

Ukudla

Le nyoka idla izibankwa zasebusuku, izinwabu namaselesele ahlala ezihlahleni.

Olunye Ulwazi

Inyoka i-Spotted Bush Snake akulula ukuyifuya ngoba kayidli uma uvalelwe.