Spotted Bush Snake
Noga ya Spotted Bush

© Tyrone Ping

Leina

Spotted Bush Snake, Noga ya Spotted Bush [Philothamnus semivariegatus]

Distatistiki tsa Botlhokwa

Mophato: Reptilia
Tlhomagano: Squamata
Lelapa: Colubridae
Botelele (Namagadi): 850 mm
Botelele (ETona): 825 mm

Ponalo

Noga ya spotted bush e bosesane ka tlhogo a a bophaphathi. Mmele wa yone o botala jo bo tseneletseng mme e ka nna le ditsubaba tse dintshwana mo mmeleng kwa pele, e be e nna grey-bronze go ya kwa morago. Tlhogo e tala kgotsa botala ba legodimo.

Phatlhalatso

Noga ya spotted bush e bonwa kwa mafelong a kwa Bokone, Kgabagare le Kalahari le Bokone ba Kapa go fitlha kwa Namaqualand kwa bophirima, Port Elizabeth kwa botlhabatsatsi. Kwa mafelong a mangwe e ka bonwa kwa Central Africa go fitlha kwa Sudan le Guinea.

Tsalo

E namagadi e beela mae a a botelele a ka nna 3 – 12 kwa magareng a paka ya selemo.

Dijo

Di-Gecko, Lelobu le digwagwa tsa mo ditlhareng.

Di-Field Notes

Noga ya spotted bush ga e ruwege sentla ka fa e sa je fa e golegilwe.