Spotted Bush Snake
Ṋowa ya Ḓaka

© Tyrone Ping

Dzina

Ṋowa ya ḓaka [Philothamnus semivariegatus]

Vital Statistics

Hune Ya Wela Hone: Reptilia
Nzudzanyo: Squamata
Muṱa: Colubridae
Vhulapfu Tshisadzi: 850 mm
Vhulapfu Tshinna: 825 mm

Ṱhaluso

Heyi ṋowa ndi tsekene vhukuma ya dovha ya banda na fhasi, na ṱhoho yo no vhonala na mutshia mulapfu. Muvhala wayo ndi wo no nga maṱari, tshifhinga tshinzhi iya vha na mavhala mavhala matsu kha muvhili wayo nga nnṱha nga hafha hunwe i tshi khou vha na muvhala wa bronze kana mudala wo no nga maṱari.

U Phaḓaladziwa

I ya wanala kha madzingu a vhubvaḓuvha, ya vha hone na Kalahari na Northern Cape, u swika Namaqualand kha devhula ha Port Elizabeth. Hunwe i wanala vhukati ha ḽa Afrika na u swika Sudan.

Kubebele

Ya tshisadzi iya kudzela makumba ane avha 3- 12 malapfu tshilimo.

Kuḽele

Iḽa dzi geckos, luaviavi na zwiḓula zwino wanala nnṱha ha miri.

Mawanwa

Heyi ṋowa a i fuwei nga mulandu wa zwine ya ḽa zwone.