Die Venda

© Dr Peter Magubane

Venda kultuur ​​het uit 'n verskeidenheid van oorspronge ontstaan. Baie Venda sien hulself as tradisionaliste, maar hul kultuur is baie dinamies en aanpasbaar. In die verlede het hulle 'n uitgestrekte gebied in die noorde van Suid-Afrika beheer.

Vandag, as gevolg van land beslaglegging deur wit setlaars in die laat 19de en vroeg 20ste eeu, en die apartheidsbeleid van die 1960's, is hulle gesentreer in die noord-ooste, veral rondom Louis Trichardt en Sibasa in die Noordelike Provinsie.

Groepe word ook in suidoostelike Zimbabwe gevind. Denkbeeldig teorieë is gebruik  om die oorsprong van die Venda te verduidelik, maar onlangse bewyse het dit aan die lig gebring dat hulle uit ʼn mengelmoes van baie groepe bestaan.

Music and Dance in Venda Culture

Musiek en dans speel 'n sentrale rol in die Venda se lewe en word uitgevoer by troues en begrafnisse, rituele en inisiasieskole, bier drink en ander byeenkomste....more

Political Organisation of the Venda

Die kleinste eenheid is die huishouding (mudi), 'n familie of 'n groep van families van dieselfde geslag, wat in 'n versameling van rondawels saam leef....more

The Diverse Origins of the Venda

Tydens die vierde eeu is die moderne Noordelike Provinsie beset deur Khoisan en Vroeë Ystertydperk mense wat deur die handel, die huwelik en oorlog in interaksie was....more

The Position of Women in Venda Culture

Tradisioneel het Venda vroue nie dieselfde minderwaardige posisies gehad wat vroue in die meeste Suider-Afrikaanse groepe gehad het nie....more

Venda Initiation

Die ontwikkeling van die individu is gesien as 'n reeks van fases, met die puberteit en die huwelik wat belangrike stadiums is....more