Ama Venda

© Dr Peter Magubane

Uluntu lwama Venda lunengcambu ezohlukileyo. Ama Venda amaninzi azibona njengabantu abagcina amasiko, kodwa inkucubeko namasiko abo ohlukile kwaye iyalandeleka. Mandulo, babelawula indawo enkulu eMantla oMzantsi Afrika. Namhlanje, ngenxa yokuthathwa komhlaba ngama ngabo basuka phesheya mhlophe ekupheleni kwe 19th century nasekuqaleni kwama 20th century, imithetho yorhulumente wobandlulo ukususela ngeminyaka yama 1960, phakathi eMantla – Mpuma, ikakhulu ingqunge Louis Trichardt nase Sibasa kwi Northern Province. Amaqela ayafumaneka ku Mazantsi-Mpuma eZimbabwe. Iintetha ezicingelwayo zithe zasetyenziswa ukucacisa imvelaphi yama Venda, kodwa ubungqina butsha nje bubonakalise okokuba baliqela elingumxube wamanye amaqela.