Scrub Hare

© Roger de la Harpe

Igama

I-Scrub Hare [Lepus saxatilis]

Abonakala Kanjani

Ama-Scrub Hare asezindaweni eziseNingizimu yeMpumalanga isisindo sawo siba wu-2.7 kg kuya ku-4.5 kg kuthi ezindaweni ezisenyakatho isisindo wu-1.5 kuya ku-3.2 kg. Umzimba waso ngasenhla ungwevu ngaphansi umhlophe. Lesi silwane sinamadlebe amade angwevu ngokombala nomsila omhlophe, kokunye ube mnyama, amalungu omzimba yiwo agqamayo uma sigijima.

Zidlani

Ukudla kweScrub Hare wutshani obufushane, kodwa isimo uma sisibi siye sidle amahlamvu, iziqu, izimpande notshani obomile.

Zizalana Kanjani

I-Scrub Hare siqala ukuzala ngo-Septhemba kuya ku-Febhuwari, kodwa siyazala naphakathi nonyaka. Ngesikhathi sezimvula, sizala amachwane amathathu.

Ziphila Kanjani

Athanda ukuhlala wodwa. Ngesikhathi sokuzala, imazi iphelezelwa yinkunzi. Lo nogwaja uthanda ukuhlala ezindaweni ezinotshani obude nasezindaweni ezomile.

Zitholakala Kuphi

I-Scrub Hare, yisilwane esitholakala eNingizimu Afrika, kodwa asitholakali emahlathani, nasemahlathini angasogwini. Sitholakala ezindaweni ezomile esifundazweni saseNyakatho Kapa.

Eminye Imininingwane

I-Scrub Hare sidume ngokugijima sakugwinciza kwezimoto ebusuku. Uma sibaleka kanje, senzela ukuthi abazingeli bangakwazi ukusibamba. Uma senza nje, sisuke sethuswe wukukhanya kwamalambu emoto.