Gobies

© Johan Boshoff

Igama

I-Gobies

Elinye igama

I-Triplefins

Igama lesayensi

Gobiidae

Ubude

Ivame ukuba ngamasentimitha amahlanu, ingakhula ize ifike kwawu-30.

Ibonakala ngani

Lena yinhlanzi encanyana enomzimba olulekile, oya ngokuzaca uma uya ngasemsileni, nekhanda elikhulu. Inamehlo amakhulu phezulu ekhanda. Ezinye zalezi zinhlanzi ziba namadevu kabhabuli ezindaweni ezehlukene ekhanda. Imibala yazo iyashiyana kusukela konsundu ngokukhanyayo okuthanda ukuphaphatheka, ompunga kuya kophuzi ngokugqamile, oyisiliva noluhlaza sasibhakabhaka.

Ulwazi olwejwayelekile

Umndeni wezinhlanzi i-Gobiidae uhlukene imikhakha ewu-210 nezinhlobo eziwu-1800. Yiwona mndeni onezinhlobo eziningi ukwedlula zonke izinhlanzi zasolwandle. Ezinye zalezi zinhlanzi zinezigwedlo ezinento ezinamathelayo ezibambelela ngazo emizimbeni yezinye izinhlanzi ezinkulu noma kwezinye izilwane.
Zivame ukubonakala ezindaweni ezinamatshe olwandle noma zinamathele kwezinye izilwane ezinkulu. Lezi zinhlanzi zihamba nawo amaqanda azo aze achamisele. Ezesilisa yizo eziwagadayo la maqanda achamisela emuva kwezinsukwana.

Ukudla

Le nhlanzi idla izilwanyana ezincane ezingenamathambo nezitshalo zasolwandle.

Indawo

Itholakala olwandle ezindaweni ezinamazinga okushisa akahle nezinamazinga okushisa aphezulu.

Izinhlobo ezejwayelekile

Fire goby - Nemateleotris magnifica
Seawhip goby - Bryaninops yongei
Pennant glider - Valenciennea strigata