Gobies

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Digobi / Mapheko a hlapi a mararo

Leina la tša thutamahlale

Gobiidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 30, palogare ya disentimetara tše 5.

Boitšhupo

Ke ye nnyane, mmele wa go lelefatšwa le hlogo ye kgolo, mmele wa go ba mosesane go ya moseleng. Mahlo a a magolo ka godimo ga hlogo ya lapa. Tše dingwe di na le dihlale tša go ota tša go phatsima mafelong a go fapana a hlogo. Mmala e fapana ka bophara go tšwa go boputšwa bja go galoga go ya go boserolane bjo botse, botala bja leratadima le bosilibere.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Gobiidae le bopša ke tša go feta 210 tša kakaretšo le go feta 1 800 ya diphedi. Lelapa le kgolo go feta a mangwe a dihlapi tša lewatle. Tše dingwe tša kakaretšo di na mapheko a go kgomarelana a lethekeng tšeo di šomišwago go swara ka lebelo koraleng. E hwetšwa e kgomareditšwe maswikeng goba koraleng. Mae a swarišitšwe ka fasana ga letlalo. Dipoo di ya a hlokomela go fihlela a phaphaša – gantšhi matšatšing a mmalwa fela.

Phepo

Di ja diphoofolo tše nnyane tša go hloka mekokotlo le melameetseng ya planktonik.

Phatlalatšo

E direga ka dithemperetšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Goby ya Mollo - Nemateleotris magnifica
Goby ya Sebepu sa lewatle - Bryaninops yongei
Pennante ya go relela - Valenciennea strigata