Devil Ray

© Johan Boshoff

Igama elijwayelekile

I-Devil ray

Ezihlobene nazo

I-Bonnet, I-Smooth-tail, I-Mobula, I-Bull, I-Cownose

Igama lesayensi

Mobula kuhlii

Usayizi

Buku-5m

Ibonakala ngani

Inemihlathi ngezansi efinyelela ekhanda bese iba nomzimba ongathi ikhayithi nomsila omude. Imnyama ngaphezulu, ibe mhlophe emgogodleni. Ikhanda layo lithi alicije.

Imininingwane

Umndeni weMyliobatidae unezinhlobo eziyisikhombisa nezihlobo eziwu-42. Incane kuneManta ray. Inomlomo ome ngendlela ehlukile kwezinye. Ziyahlala ngamaqeqebana amakhulu. Umsila wayo mfishana kunomzimba. Ziyaye zizingelelwe isikhumba sayo, inyama, uqwanga neziphefumuli. Ichamisela amaqanda esiswini. Amachwane azalwa esekhule kakhulu.

Idlani

Zidla onoshobishobi namachwane ezinhlanzi.

Itholakalaphi

Kwenzeka kuzo zonke izimo zezulu ezilwandle zomhlaba wonke.