Tangs/Surgeonfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Tangs/Surgeonfish

Dzina ḽa tshi saitsi

Zebrasoma

Tshivhumbeo

U swika kha 30 cm, yo linganelaho ndi 18 cm.

Ṱhaluso

Ina muvhili wa tshivhumbeo tsha tshipulumbu ya dovha ya vha na ningo ya ndunduma. Ndi khulwane. Ya dovha ya vha na mutshila wa nga nnṱha na wa nga fhasi ine ya dzula i tshi khou hula. Ya vha na muṱodo muhulwane nga nnṱha ha mutshila. Mivhala iya fhambana u bva kha buraweni yo doweleyaho na kha wa tshitopi.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Hoyu ndi muta wa 7 fhedzi, iwela kha muta wa dzi Surgeonfish. Iya wanala kha zwikewara I yothe kana dzi nga tshivhili vhili. Iya kona u shumisa mutodo weayo uri I kone u di tsireledza musi I khomboni-zwipida zwza muvhili wayo zwi khombo. Musi dzi tshi kha di vha thukhu mitshila ya nga fhasi na ya nga nntha ivha yo hula u I fhira. Iya kudzela makumba.

Kuḽele

Iḽa dzi algae, detritus na plankton. I tshila nga ṋama.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Spotted tang - Zebrasoma gemmatum
Yellow tang - Zebrasoma flavescens
Yellowtail tang - Zebrasoma xanthurum