Skates

© Jean Tresfon

Dzina ḽa muta ḽo ḓoweleyaho

Skates

Dzina ḽa tshi saitsi

Rajidae

Tshivhumbeo

U swika kha 2 m.

Ṱhaluso

Ina tshivhumbeo tsho lalaho, tsha tshipulumbu, na maphapha o itaho triangle. Iya fhambanyiswa na Ray nga mutshila wayo wa nga matungo. Mivhala iya fhambana nga nnṱha. Nga matungo ya vha na mivhala ine ya vhonalesa.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Hoyu muṱa dzi vha dzi 18 dza vha na tshaka dza 200. Maṱo anga nnṱha ha ṱhoho. Ha vha na u songana nga murahu ha maṱo. Ya vha na lukanda lo no hwasa. Dzi ḽa zwithu zwino wanala nga nnṱha ha lwanzhe. Oviparous. Makumba ahone ana fhethu huṋa hune a ṱanganelana hone.

Kuḽele

Dzi ḽa dzi crustaceans na khovhe ṱhukhu. Iya ḓi dzumba fhasi ha muṱavha uri I kone ufara tshipondwa.

U phaḓaladziwa

I wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha madi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Winter skate (Raja ocellata)
Biscuit ray (Raja miraletus)
Thornback ray (Amblyraja radiata)