Skates
Diskeitse

© Jean Tresfon

Leina la lapa la tlwaelo

Diskeitse

Leina la tša thutamahlale

Rajidae

Bogolo

Go fihla dimetara tše 2

Boitšhupo

E bophara, mmele wa go ba nkgokolo le maphego a khutlotharo. E fapantšhwa go tšwa mahlasedi ke maphegwana a hlapi a ka morago ga ka morago ga maphego. Mebala e fapana ka godimo. Ka tlwaelo ka tlase mpeng mmala ke wa seetša.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Rajidae le bopša ke 18 ya tša kakaretšo le 200 ya mehuta ya diphedi. Mahlo a ka godimo ga hlogo. E na mašoba a go hema ka morago ga mahlo. E na le letlalo la makgwakgwa la go hlaba.
Mehuta ya mengwe ya diphedi a na le bangwe ba na le mehuta ya diphedi di na le tša go hlaba mothalong wa gare. Ke baji ba ka fase. Di tswala ka go phaphaša mae. Dikase tša mae di na le dintlha tše nne tše telele, e šomišwa bjalo ka tshetledi ya kase.

Phepo

Di ja dikhrustašiene le dihlapi tše nnyane. RE iphihla ka tlase ga sehlaba gomme e hlasela sebolawa.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Skeiti sa Marega (Raja ocellata)
Lehlasedi la biskiti (Raja miraletus)
Lehlasedi la mmutlwa w aka morago (Amblyraja radiata)