Red Lionfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Lionfish

Alias

Turkeyfish, Scorpionfish,khovhe ya mulilo

Dzina ḽa tshi saitsi

Pterois

Tshivhumbeo

Uya kha 50 cm, o linganelaho ndi 30 cm.

Ṱhaluso

Ina mabesu o kuvhanganaho fhethu huthihi na haya a mutshilani, zwine zwa i sia i tshi fana na ndau, ndi hune dzina ḽayo ḽa khou bva hone. mivhala yo fhambana, ndi wa meruni, buraweni yo ḓalaho mitalo na mitshena.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Dzi pterois dzi vha dzi zwigwada zwa ṱahe, dzi khombo fhedzi adzi vhulai. Muvhala wadzo ndi wavhuḓi wo dzumbamaho. Mitshila yadzo yo khwaṱha lune na vhabambeli avha koni u i ṱhukhula. Dzi ṱoka ṱhoho fhasi musi dzi tshi khou zwima. Kanzhi dzi zwima vhusiku. Dzi tshi khou shumisa mafhafha u fara zwipondwa. Dzi ya kudzela.

Kuḽele

Dziḽa khovhe ṱhukhu, shrimps na crabs.

U phaḓalala

Hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Broadbarred scorpionfish/Spotfin lionfish (Pterois antennata)
Lionfish/Devil firefish (Pterois miles)
Radial scorpionfish (Pterois radiata)