Rabbitfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Rabbitfish

Alias

Spinefoot

Dzina ḽa tshi saitsi

Siganidae

Tshivhumbeo

Ubva kha 40 cm,yo linganelaho 30 cm.

Ṱhaluso

Dzi na mutumbu wo dzingindelaho na mulomo mulapfu. Mulomo wa hone ndi muṱuku. Na mutshila wa nga nnṱha une wa dzula u tshi khou hula, na muṱodo wo lapfaho, mutshila wa nga fhasi wo ita forogo. Mivhala iya fhambana fhedzi ho ḓalesa mutshena na mutsu na mathoma- thoma a buraweni.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Ndi muṱa wa tshaka mbili na zwigwada zwa 27. I vhidzwa upfi mbevha nga mulandu wa u fana ha dzi ningo. Muṱodo wa hone u khombo nga maanḓa. I wanala nga zwigwada zwikwarani na kha maḓi a mashika, I shumisa maṋo u shenga zwiḽiwa. Iya kona u shandukisa mivhala, I vhonalesa nga masiari. Iya kudzela makumba.

Kuḽele

Dziḽa dzi benthic na algae.

U phaḓaladziwa

Dzi wanala kha indo-na Mediterranean.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Coral rabbitfish (Siganus corallinus)
Foxface rabbitfish (Siganus vulpinus)
Whitespotted rabbitfish (Siganus sutor)