Rabbitfish
Hlapi ya Mmutla

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya mmutla

Leina le lengwe la yona

Mokokotlo wa leoto

Leina la tša thutamahlale

Siganidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 40, palogare ya disentimetara tše 30.

Boitšhupo

Mebele ye sephaphathi ya sekalee le molomo wa go lelefatšwa. Molomo ke wo mo nnyane le go lebelega o le mašošo. Lephegwana la hlapi la go tšwelela pele ka go se kgaotše, le mekokotlo ya bogodimo bja go lekana. Lephegwana la hlapi la mosela ke foroko. Mebala gantšhi ke ye me tšhweu le boserolane gomme mabala a botsothwa goba botsothwa bja go hlakahlakana ka mmala.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Siganidae lapa le bopša ke 2 ya tša kakaretšo le 27 ya mehuta ya diphedi. E bitšwa hlapi ya mmutla ka lebaka la go swana ga dinko. Mekokotlo ke ya mpholo. E hwetšwa ka dihlopheng tša dihlapi goba ka dipara mekekemong, gantšhi meetseng a go se iše. E šomiša meno go kumula melameetseng go tšwa maswikeng. E kgona go fetola mmala go rekiša. E ba mafolofolo mosegare. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja melameetseng ya ka fase ga mmetse lewatleng – ke seja dimela.

Phatlalatšo

E direga ka Intia-Pasifiki le Lewatlelegare.

Mehuta ye e tlwaelegilego:

Hlapi ya mmutla ya koral (Siganus corallinus)
Hlapi ya mmutla ya sefahlego sa phokobje (Siganus vulpinus)
Hlapi ya mmutla ya dipatšo tše tšhweu (Siganus sutor)