Porcupinefish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa wo ḓoweleyaho

Porcupinefish

Alias

Blow fish, balloonfish, globefish

Dzina ḽa tshisaitsi

Diodontidae

Tshivhumbeo

U swika kha 90 cm yo linganelaho ndi 35 cm.

Ṱhaluso

Ina muvhili wa tshipulumbu, na ṱhoho ine ya kokovha khathihi na mutshila. Ṱhoho I hula u fhira ṱhoho. Ya vha na maṋo mahulwane ane a vha na tshivhumbeo tsha beak. Mivhala ya hone iya fhambana ubva kha buraweni, na tshitopi.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa wa Diodontidae ndi 6 ya vha na tshaka dza 19, I vhonala sa pufferfish, fhedzi ina muṱodo, tshinwe tshifhinga muṱodo iya vha isina munwe uya vhonala rali yo tshuwisa, mare ayo ana vhuṱungu ha khombo nga maanḓa. Arali ya nga diniwa iya luma lwa vhuṱungu. Iya wanala yo dzumbama nga masiari. Iya kudzela.

Kuḽele

Ila dzi urchins, molluscs, sponges na crabs.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala kha nyimelo dzoṱhe dzine ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Porcupinefish (Diodon hystrix)
Shortspine porcupinefish (Diodon liturosus)
Yellowspotted porcupinefish (Cyclichthys spilostylus)