Porcupinefish
Hlapi ya Noko

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya noko

Leina le lengwe la yona

Hlapi ya go futšwetša, Hlapi ya palunu, Hlapi ya tleloupu

Leina la tša thutamahlale

Diodontidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 90, palogare ya disentimetara tše 35

Boitšhupo

Mmele o nkgokolo, e ba sesane go ya hlogong le lephegwana la hlapi la mosela. Hlogo gantšhi e kgolo go feta mmele. Mekokotlo ye kopana goba ye telele mmeleng ka moka. Meno a magolo ka molomo wa go hlagelela bjalo ka wa go kobola. Mmala o fapana kudu go botsothwa bja seetša go le dipatšo tša go fifala goba boserolane.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Diodontidae le bopša ke 6 ya tša kakaretšo le 19 ya mehuta ya diphedi. E lebelega kudu go swana le Hlapi ya go futšwetšwa, eupša e na le mekokotlo. Mekokotlo e ka ba go ka bewa ka lerurui goba e ka bewa ge e tšhošetšwa. Tše dingwe tša diphedi dio na le mekokotlo ya mpholo.
Di ka kokomoša mmele wa tšona ka go metša meetse. E ka loma kudu ge e romotšwe. E hwetšwa ka mekekemong, e iphihla ka fase lefelong la leriba nakong ya letšatši. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja diurchin, dimolusc, dipontšhe le melaba.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Hlapi ya noko (Diodon hystrix)
Hlapi ya noko ya mokotlo wo kopana (Diodon liturosus)
Hlapi ya noko ya dipatso tše serolane (Cyclichthys spilostylus)