Kingfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Kingfish

Alias

Jacks, Travelies

Dzina ḽa tshi saitsi

Carangidae

Tshivhumbeo

U swika kha 1,7 m, yo linganelaho ndi 70 cm.

Ṱhaluso

Ina muvhili wo kuvhanganaho zwavhudi, na mutshila wo no nga forogo, nga nntha ha mutshila ndi hu sekene, ha vha na mutalo nnṱha ha mutshilitshili. Ya vha na muvhala wa silivhere ine ya vha na mitshila ine yavha na mivhala yo fambananaho kana zwithoma-thoma.

Nḓivho yo phaḓaladziwaho

Hoyu muṱa una tshaka dzo no swika 33, wavha na zwigwada zwa 140. nahone dzi zwima nga luvhilo, iya wanala yo ima mathomoni a zwikwara. Dzinwe dzi gwa zwiḽiwa miṱavhani, uya kona u dzi wana dzi zwigwada, dzi tshi khou tshimbila na lwendo lulapfu. Dzi beba nga u kudzela makumba.

Kuḽele

Dziḽa nga maanḓa khovhe, nga zwinwe zwifhinga na dzi molluscs.

Kuphaḓaladzele

Dzi ya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Bigeye kingfish (Caranx sexfasciatus)
Bluefin kingfish (Caranx melampygus)
Giant kingfish (Caranx ignobilis)