Gurnards

© Johan Boshoff

Dzina la muta lo doweleyaho

Gurnards

Alias

Sea robins

Dzina la tshisaitsi

Triglidae

Tshivhumbeo

U swika kha 1m, yo linganelaho ndi 40cm.

Ṱhaluso

Ṱhoho ya yo i ya lingana thungo dzoṱhe ya dovha ya hula. mutshila wa nga matungo wo khethekanyiwa nga zwithu zwivhili uya kha zwiraru. Mivhala ndi gireyi na mutsu kha mutumbu ine ya vha yo tingeledziwa nga unonga makole hafha kha mutshila waga matungo.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa wa Triglidae ndi 14 wa vha na zwigwada zwa 100 dzi dzula mathomoni. Dza shumisa dzi Rays kha u pala zwiliwa. Iya kona u ita munwe munngo nga kubambelele kwa yo tshinwe tshifhinga dzi ya vhoniwa dzi tshi khou fhufha arali dzo khakhiswa nga zwikepe. Zwiita nga u tatamudza mitshila ya nga nnṱha.

Kuḽele

Dzi ḽa nga maanḓa dzi molluscs na dzi crusteans ṱhukhu.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Bluefin gurnard - Chelidonichthys kumu
Flying gurnard - Dactylopteridae orientalis
Tub gurnard - Trigla lucerna