Gurnards

© Johan Boshoff

Leina la Mophato

Gurnards

Leina la Matshamekwane

Sea robins

Leina la Maranyane

Triglidae

Semeto

E ka nna 1m, fa bontsi bo ka nna 40 cm

Ponalo

Tlhogo e kgutlonne mme e kgolwana mmele oa fokotsega go ya kwa mogatleng o mokhutswane. Megatlana ya fa sefubeng e na le dimmitlwa dile 2-3 kwa pele. Mebala ya tsone e ka nna bosetlhana le bontsho mo mmeleng, ka matlhakore a botala ba legodimo mo megatleng ya kwa sefubeng.

Dikitsiso

Lelapa la Triglidae le na le mephato e le 14 le dibopiwa di le 100 tse di farologaneng. E nna kwa tlase ga lewatle. Mmitlwa ya mo sefubeng e dirisetswa go batlha dijo. E kgona go dira modumo wa moropa ka dikgetsana ya go thuma(swim bladders). Ka dinako tse dingwe di ka bonwa di fofa mo godimo ga metsi ga di ka tshwenywa ke dikepe. Di kgona go dira seo ka go phuthulola megatlana ya mo sefubeng mme e tlolele kwa godimo ga metsi. Di tsala ka go tshela mae mo metsing pele a nonofatswa ke e tona.

Dijo

E fepa ka di’molluscs le di’crustaceans tse dinnye.

Anamiso

E bonwa mo metsing a a iketlileng a mafelo a dipula le mogote mo lefatsheng.

Dibopiwa tsa mophato wa yone

Bluefin gurnard - Chelidonichthys kumu
Flying gurnard - Dactylopteridae orientalis
Tub gurnard - Trigla lucerna