Grunts

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Grunts / Rubberlips

Dzina ḽa tshisaitsi

Haemulidae

Tshivhumbeo

U swika kha 90 cm, yo linganelaho ndi 30 cm

Ṱhaluso

Ina ṱhoho khululwane na torso. Mutshila uya kokovha fhasi. Meme dza mulomo ndi ndenya, iya kona nga maanda u talusea. Mivhala iya fhambana ubva kha silivhere – na gireyi uya kha tshitopi na mitalo ya makole.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Ndi muṱa wa Haemulidae ina lugwada lwa 17 na tshaka dza 150. Dzina ḽo ḓoweleyaho ḽi bva kha ningo yo patekana na maṋo a nnṱha na afhasi. Iya wanala vhukati kati ha maḓi. I zwima vhusiku. Iya wanala na kha maḓi a mashika. Ṱhukhu dzi ya wanala dzo dzula kana dzi tshi khou zwima. Mivhala iya fhambana nga maanḓa arali yo no hula.

Kuḽele

Iḽa zwipuka zwa maḓini sa shrimps, crabs na zwivhungu.

U phaḓaladziwa

I wanala kha vhupo hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo doweleyaho

Harlequin sweetlips - Plectorhinchus chaetodonoides
Oriental sweetlips - Plectorhinchus vittatus
Whitebarred rubberlips - Plectorhinchus playfairi