Flagtails

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Flagtails

Dzina ḽa tshisaitsi

Kuhliidae

Tshivhumbeo

Ubva kha 50 cm yo linganelaho ndi 20 cm.

Ṱhaluso

Ndi ṱhukhu ya vha na muvhili muṱuku wo linganaleho, ya vha na mutshila wo no nga forogo wa mavhala matsu na matshena hezwi zwi I fha dzina heḽi. Mutshila wayo una mugodi. I na makwanda kha mutshila na kha marahu. Ya vha na muvhala wa silivhere.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Kha muṱa ivha I yoṱhe ya vha na zwigwada zwa malo. Dzi wanala nga zwigwada kha dzi surgey nga masiari. Dzi wanala fhethu ho tsaho hure na maḓi o kunaho ṱhukhu dzi vha nga zwigwada zwiṱuku dza wanala mativhani are na matombo. Dziḽa vhusiku. Dzi ya kudzela.

Kuḽele

Dziḽa zwikhovhe zwiṱuku.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala vhuponi hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Barred flagtail (Kuhlia mugil)
Flagtail (Prochilodus sp)