Cavebass

© Johan Boshoff

Dzina Ḽa Muṱa Ḽo Ḓoweleyaho

Cavebass

Alias

Lampfish

Dzina Ḽa Tshi Saitsi

Dinopercidae

Tshivhumbeo

75 cm

Ṱhaluso

Ina mutumbu wo dzinginelaho wa gumba. Ina lukanda lusekene. Na mutshila wa Fruncate caudal. Ṱhaha dzayo dza nga fhasi dzo lapfa u fhirisa dza nga nnṱha. Dzi na muvhala mutsu wo ṱanganaho na wa buraweni na mathoma matshena, ane a fhela musi u tshi khou aluwa.

Nḓivho Yo Ḓoweleyaho

Muṱa wa dzi dinopercidae una zwigwada zwivhili. Dzi wanala mabakoni. Dzi ita phosho yo no nga ya tshigubu. Dzi tshimbila vhusiku na u kudzela dzi ya kudzela.

Kuḽele

Dzi ḽa zooplankton na dzi crustacean ṱhukhu.

U Phaḓaladziwa

Dzi wanala vhuponi hoṱhe na malwanzheni oṱhe a ḽifhasi.

Zwigwada Zwo Ḓoweleyaho

Cavebass
Dinoperca petersi